El siguiente es el linaje de Shifu Shi Yan Ming, que se remonta a Fu Yu, Abad del Templo Shaolin a comienzos de la dinastía Song.

 1. Fu Yu
 2. Hui Ju
 3. Zhi An
 4. Zi An
 5. Jue Xun
 6. Liao Gai
 7. Ben Zheng
 8. Yuan Sheng
 9. Ke Gai
 10. Wu Lei
 11. Zhou Fu
 12. Hong Rong
 13. Pu Bian
 14. Guang Shun
 15. Zong Xiang
 16. Dao Hu
 17. Qing Wang
 18. Tong Ti
 19. Xuan Kui
 20. Zu Qin
 21. Qing Ning
 22. Jing Fu
 23. Zhen Le
 24. Ru Dian
 25. Hai An
 26. Zhan Yin
 27. Ji Fang
 28. Chun Yuan
 29. Zhen Xin
 30. Su Dian
 31. De Bao
 32. Xing Zheng
 33. Yong Qian
 34. Yan Ming